WALKOLUTION | PrivacybeleidTenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet vereist door de wet of contract, noch is het nodig voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover er geen andere informatie wordt gegeven in de volgende verwerkingsprocedures.
"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO Duitse wet op de gegevensbescherming vanwege ons overheersende legitieme belang om de probleemloze werking van onze website te garanderen en om ons aanbod te verbeteren.er.

Contact

Verantwoordelijk
Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vindt u in ons impressum.


Initiatief contact van de klant via e-mail
Als u op eigen initiatief per e-mail contact met ons opneemt, zullen wij alleen uw persoonlijke gegevens, naam, e-mailadres en berichttekst verzamelen voor zover u deze verstrekt. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.t.
Als het doel van het contact is om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijv. advies bij interesse om te kopen, het opstellen van aanbiedingen of indien het een reeds tussen u en ons gesloten contract betreft, deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. b DSGVO.O.
Indien om andere redenen contact tot stand komt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 Par. 1 letter f DSGVO vanwege ons overweldigend gerechtvaardigde belang bij het verwerken en beantwoorden van uw vraag. In dat geval heeft u het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 Paragraaf 1 letter f van de Wet bescherming persoonsgegevens.
We zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen we alleen uw persoonlijke gegevens, naam, e-mailadres, berichttekst voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact te leggen. Door uw bericht te verzenden, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming.t.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd, aan te tasten. We zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.


WhatsApp Zakelijk
Als je contact met ons opneemt via WhatsApp, gebruiken we de WhatsApp Business-versie van WhatsApp Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; "WhatsApp". Als u zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, wordt deze service aangeboden door WhatsApp Inc.1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.A).
Het doel van de gegevensverwerking is om uw contactverzoek te verwerken en erop te reageren. Voor dit doel verzamelen en verwerken we uw mobiele telefoonnummer, indien verstrekt aan WhatsApp, uw naam en andere gegevens voor zover u deze verstrekt. We gebruiken voor de dienst een mobiel apparaat, waarvan het adresboek alleen gegevens bevat van gebruikers die via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan WhatsApp zonder uw voorafgaande toestemming aan WhatsApp.
Uw gegevens worden van WhatsApp naar servers van Facebook Inc. in de VS verzonden.
Als het doel van het contact is om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijv. advies bij interesse in aankoop, het opstellen van een aanbieding of indien het een reeds tussen u en ons gesloten contract betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO.O.
Indien het contact om andere redenen tot stand komt, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 Par. 1 letter f DSGVO uit ons overwegend gerechtvaardigde belang om snel en gemakkelijk contact te bieden en uw vraag te beantwoorden. In dat geval heeft u het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, paragraaf 1, letter f van de Italiaanse wet op de gegevensbescherming.
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.
Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij het gebruik van WhatsApp, ga naar https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service en https://www.whatsapp.com/legal/#privacy- het beleid.Klantaccountbestellingen

klantenrekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. De gegevensverwerking is bedoeld om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd, aan te tasten. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonlijke gegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover nodig om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken van de gegevens betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen rederijen en dropshippingproviders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.


Recensies reclame

Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar
Bij het reageren op een artikel of een bijdrage verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens naam, e-mailadres, commentaartekst voor zover u deze heeft verstrekt. De verwerking dient om commentaar te kunnen geven en commentaar weer te geven. Door de opmerking te verzenden, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd, aan te tasten. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd.d.

Als uw opmerking wordt gepubliceerd, worden de naam die u heeft opgegeven en het door u opgegeven e-mailadres gepubliceerd.

Koperslabel klantevaluatie
Op onze website gebruiken we de klantevaluatie-tool voor koperszegel van de Händlerbund Management AG Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig. Na uw bestelling willen wij u vragen uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren.s.
Hiervoor wordt door ons per e-mail contact met u opgenomen, waarbij wij in het kader van de orderverwerking het technische systeem van de aanbieder van de Koperszegelevaluatietool zullen gebruiken.
Uw gegevens worden verwerkt met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang.
De verwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 brief een DSGVO met uw toestemming, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het ontvangen van het evaluatieverzoek. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de overeenkomstige link in de e-mail te gebruiken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd, aan te tasten. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de mailinglijst.
Verwerking zonder uitdrukkelijke toestemming is gebaseerd op art. 6 Par. 1 letter f DSGVO van het legitieme belang in waarheidsgetrouwe, geverifieerde evaluaties van onze diensten in de context van directe reclame. Voor dit doel sturen we een elektronisch verzoek om evaluatie van uw eigen goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht. De mailing wordt gestuurd naar het e-mailadres dat wij van jou hebben gekregen tijdens de verkoop van een product of dienst. De verzending van het evaluatieverzoek is onder de voorwaarde dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik van uw e-mailadres.
Het bezwaar is te allen tijde mogelijk door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar zijn te vinden in de opdruk. U kunt ook de link gebruiken die hiervoor in het evaluatieverzoek staat. Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de transportkosten volgens de basistarieven.
De persoonlijke gegevens die in deze context zijn opgeslagen in het technische systeem van de evaluatietool van het zegel van de koper, worden 3 maanden na de levering van de goederen die voor evaluatie zijn geregistreerd, verwijderd.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres onafhankelijk van de contractuitvoering uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor de verzending van de nieuwsbrief, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming tot intrekking. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de distributielijst.

Uw gegevens worden in het kader van de orderverwerking doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere derde partijen.


Beheer van goederen

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
We gebruiken een goederenbeheersysteem voor de contractafwikkeling in het kader van de orderverwerking. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens die in het kader van de bestelling zijn verzameld, verzonden naar
Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold
verzonden.


Kredietinformatie van betalingsdienstaanbieder

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. Deze is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

PayPal Express gebruiken
We gebruiken op onze website de betalingsdienst PayPal Express van PayPal Europe S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal". Het doel van de gegevensverwerking is om u de betaling via de betalingsdienst PayPal Express te kunnen aanbieden. Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens verzamelt, opslaat en analyseert, bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat wanneer u de website bezoekt. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend.nized.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken is gebaseerd op 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f DSGVO vanuit ons overheersende legitieme belang in een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie..
Met de selectie en het gebruik van PayPal Express worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking overgedragen aan PayPal om het contract met u met de geselecteerde betalingsmethode te kunnen vervullen. Deze verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. b DSGVO. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienst PayPal Express vindt u in het betreffende privacybeleid op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-fulllocale.xde_DE#Updated_PS.S.

Gebruik van Amazon-betalingen
We gebruiken op onze website de betalingsdienst Amazon Payments van Amazon Payments Europe s.c.a. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon-betalingen".).
Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling aan te kunnen bieden via de betalingsdienst Amazon Payments.
Om deze betalingsdienst te integreren, is het voor Amazon Payments nodig om gegevens te verzamelen, op te slaan en te analyseren, bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat wanneer u de site bezoekt. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend.d.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken is gebaseerd op 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f DSGVO vanuit ons overheersende legitieme belang in een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie..
Met de selectie en het gebruik van "Amazon Payments", worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking overgedragen aan Amazon Payments om het contract met u te kunnen uitvoeren met de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. b DSGVO.
Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienst Amazon Payments vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

Gegevensverzameling en -verwerking bij registratie voor aankoop op afbetaling via easyCredit
Als u via easyCredit op afbetaling betaalt, is de aanvullende gegevensbeschermingsinformatie voor aankopen op afbetaling bij easyCredit van toepassing.


Gegevensverzameling en -verwerking bij aanmelding voor betaling via Paymorrow
Bij betaling via Paymorrow worden persoonsgegevens overgedragen aan de betalingsdienstaanbieder InterCard AG Alstertor 9, 20095 Hamburg; "Paymorrow" en daar verwerkt.e.

Voor de betalingsprocedure "aankoop op factuur" onderzoekt Paymorrow of het verzoek van de klant om op factuur te kopen aanvaard kan worden met betrekking tot mogelijke betaling en acceptatietest op debiteurenrisico's volgens de risicorichtlijnen, of dat een andere betalingsprocedure gebruikt moet worden in overeenstemming met de online winkel exploitant. Daartoe voert Paymorrow na werking van de gewenste betalingswijze op rekening een eigen acceptatieonderzoek uit. Hiervoor is een identiteits-, kredietwaardigheids- en kredietcheck bij de volgende kredietinstellingen noodzakelijk.y.


Voor de betalingsprocedure "betaling in termijnen" onderzoekt Paymorrow of het verzoek van de klant om in termijnen te betalen kan worden geaccepteerd met betrekking tot mogelijke betaling en debiteurenrisico's acceptatiecontrole volgens risicorichtlijnen, of in afstemming met de webwinkelier een andere betalingsprocedure dient worden gebruikt. Hiervoor voert Paymorrow haar eigen acceptatietest uit na werking van de gewenste betaalmethode in termijnen. Hiervoor is een kredietwaardigheid en een identiteitscontrole bij de volgende kredietinstellingen noodzakelijk.y.

De gegevensverwerking dient het doel van het aanbieden van de geselecteerde betalingswijze en de kredietwaardigheidscontrole die daarvoor nodig is.
De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd, aan te tasten.
In het kader van het identiteitsonderzoek gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens ten behoeve van het identiteitsonderzoek door Paymorrow worden doorgegeven aan de SCHUFA Holding AG Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden; "SCHUFA" en de SCHUFA zullen vervolgens de mate van overeenstemming van de persoonlijke gegevens die met haar zijn opgeslagen met de door u aangegeven persoonlijke gegevens in percentages, evenals indien nodig een verwijzing naar een verleden met de SCHUFA of een andere contracterende partij verwezenlijken met identificatie-ondersteunde legitimiteitsonderzoek naar Paymorrow terug. Paymorrow kan dus aan de hand van de overgebrachte overeenkomsttarieven herkennen of een persoon is opgeslagen onder het door u aangegeven adres in de dataset van de SCHUFA. Er vindt geen verdere gegevensuitwisseling of overdracht van afwijkende adressen plaats, evenals een opslag van uw gegevens in de SCHUFA-dataset. Om bewijsredenen wordt alleen het feit dat het adres is geverifieerd door SCHUFA opgeslagen.A.
Om de kredietwaardigheidscontrole in het kader van de acceptatiecheck uit te voeren, zijn de volgende persoonsgegevens van u vereist: Titel, voor- en achternaam; woonplaats straat, huisnummer, postcode, plaats; geboortedatum; telefoon nummer. Het gebruik, de verwerking en de doorgifte van de hierboven gespecificeerde persoonsgegevens door de exploitant van de onlineshop en Paymorrow, evenals de doorgifte van deze gegevens door Paymorrow aan de genoemde kredietonderzoeksbureaus ten behoeve van het kredietonderzoek, veronderstelt uw akkoord.t.
Ze worden daarom in het kader van het bestelproces gevraagd akkoord te gaan met de opslag, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens door de exploitant van de onlinewinkel en / of Paymorrow ten behoeve van de kredietwaardigheid en voor het doorgeven van deze gegevens aan onderzoeksbureaus inclusief het doorgeven van gegevens aan derden.
Paymorrow behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens voor de hierboven omschreven doeleinden over te dragen aan door Paymorrow aangestelde dienstverleners of financiële partners of deze toegang daartoe te verlenen, voor zover dit nodig is voor de vervulling van hun taken.
Uiteraard respecteren we de beslissing van de klant om geen toestemming te geven. In dit geval kunnen echter noch de exploitant van de online winkel, noch Paymorrow beantwoorden aan de wens van de klant om een aankoop op basis van berekening te doen.

Voor de kredietwaardigheid geven Paymorrow of partnerondernemingen die door Paymorrow zijn toegekend uw adresgegevens over in de context van de wettelijk toegestane en met inachtneming van uw respectieve belangen die bescherming verdienen, met uitsluiting van de verzending of het gebruik met registratie voor de aankoop van de factuur indien nodig bij restaurantonderzoeksbureaus voor kredietwaardigheid en kredietonderzoek. We verkrijgen informatie over het eerdere aankoop- en betalingsgedrag van de klant en kredietwaardigheidsinformatie op basis van wiskundig-statistische procedures met behulp van adresgegevensscoring - om betalingskansen te berekenen ten behoeve van kredietwaardigheid en kredietcontroles van de volgende kredietinformatiebureaus die gegevens opslaan voor de doel van het verstrekken van informatieon

Bürgel, Bürgel Business Information GmbH & amp; Co. KG, Gasstraße 18, D-22761 Hamburg, Tel .: 49 0 40 - 89 80 3 - 0, Fax: -777;77;
CEG, Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, D-41460 Neuss, Tel.:49 02131-109-501, Fax: -557;57;
Deltavista, Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74, D-80939 München, Tel .: 49089 - 7244880, Fax: - 22;22;
infoscore Consumer Data GmbH, afdeling gegevensbescherming, Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Duitsland, fax: 49 7221 5040-3201;01;
"Real" Inform GmbH, Normannenweg 32, 20537 Hamburg, Fax: 49 40 23 88 14-59..

De gegevens die over u zijn opgeslagen door de respectieve kredietinstellingen kunnen worden verkregen bij de bovengenoemde kredietinstellingen. Bovendien kunnen gegevens over het sluiten van een contract, de aanvraag, het begin en / of de beëindiging van een contractuele relatie worden doorgegeven aan de genoemde kredietagentschappen. Evenzo kan de exploitant van de webwinkel / Paymorrow gegevens doorgeven aan de kredietinstellingen over niet-contractueel gedrag. De inlichtingendiensten slaan deze gegevens op om hun contractpartijen met een plausibel aantoonbaar gerechtvaardigd belang informatie te kunnen verstrekken voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van klanten of over het adres van de klant voor debiteurenbepaling. Paymorrow zorgt ervoor dat de genoemde kredietinstellingen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken en / of gebruiken in het kader van het doel "kredietwaardigheid en kredietwaardigheidscontrole".


Voor zover uw wens voor "betaling in termijnen" werd geaccepteerd, heeft u de mogelijkheid om de betalingsmethode "betaling in termijnen" aan te vragen via de partnerbank van Paymorrow. Bovendien wordt u na het succesvol afronden van uw bestelling in de on-line Shop doorgestuurd naar de aanbieding "tarieven betalen" in ons klantenportaal. Om gebruik te maken van de dienst dient u de instructies in het menu-item "Betaal in termijnen" te volgen. De dienst "Betaling in termijnen" wordt geleverd door onze partnerbank, Commerzfinanz GmbH.

Bij het indienen van uw verzoek voor de betaalmethode "Betalen in termijnen", verstrekt u Commerzfinanz GmbH uw voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, stad en geboortedatum, evenals uw telefoonnummer met het oog op het afsluiten van een leningsovereenkomst en het verwerken van de betaling van uw online aankopen in de partnerwinkels van Paymorrow. Deze persoonlijke gegevens zijn vereist door Commerzfinanz GmbH voor het controleren en beslissen over uw kredietaanvraag voor de betalingsmethode "Betaling in termijnen".

Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract met de door u gekozen betalingsmethode. Het niet verstrekken van de gegevens betekent dat het contract niet kan worden gesloten met de door u gekozen betalingsmethode.


Gegevensverzameling en -verwerking voor de betalingsmethoden met creditcard, automatische incasso en factuur via secupay AG
We hebben de componenten secupay.direct debit, secupay.purchase on account en secupay.credit card van secupay AG Goethestr geïntegreerd. 6, 01896 Pulsnitz; "secupay" op onze website. secupay is een betalingsinstelling in de zin van de Payment Services Supervision Act Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG en is geregistreerd bij de Federal Financial Supervisory Authority Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn; "BaFin" registratienummer: 126737 en maakt contante betaling van producten en diensten op internet mogelijk. secupay geeft een procedure weer waarmee de koopprijsclaim wordt toegewezen aan secupay. Hierdoor kan een handelaar goederen, diensten of downloads aan de klant leveren onmiddellijk nadat de bestelling is geplaatst. Als u tijdens het bestelproces in onze online winkel "automatische incasso", "kopen op rekening" of "creditcard" als betalingsmogelijkheid via secupay selecteert, worden uw gegevens automatisch naar secupay verzonden. Door een van deze betalingsopties te selecteren, stemt u in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd, aan te tasten. Wanneer betalingen via secupay worden verwerkt, worden de betalingsgegevens naar secupay verzonden. secupay voert dan een technische controle uit op het risico van wanbetaling. We worden dan automatisch geïnformeerd over het transactieresultaat. De persoonlijke gegevens die met secupay worden uitgewisseld, zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van de gegevens is bedoeld voor betalingsverwerking en fraudepreventie. We zullen andere persoonlijke gegevens naar Secupay verzenden, zelfs als er een gerechtvaardigd belang is bij de overdracht. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. De persoonlijke gegevens die tussen secupay en ons worden uitgewisseld, kunnen door secupay aan kredietinstellingen worden doorgegeven. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. secupay kan de persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers indien dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of indien de gegevens in opdracht moeten worden verwerkt. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens bij secupay in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op persoonlijke gegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor de contractuele afhandeling van betalingen. De toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van secupay zijn in te zien op https://www.secupay.com/de/datenschutz.tenschutz.

Kredietwaardigheid en identiteitscontrole bij aankoop op rekening via Novalnet
Met de betalingsmethode factuur aankoop Novalnet AG Gutenbergstr. 2, 85737 Ismaning voert een eigen identiteits- en kredietcontrole uit. Voor dit doel heeft Novalnet AG bepaalde, inclusief persoonlijke gegevens van de klant nodig. Dit zijn de naam en het adres, het rekeningnummer en de bankcode of creditcardnummer inclusief geldigheidsduur, factuurbedrag en valuta evenals het transactienummer. Novalnet AG controleert en evalueert de door de klant verstrekte informatie en onderhoudt een gegevensuitwisseling met andere bedrijven en kredietinstellingen als daar een gerechtvaardigde reden voor is. Bij betaling op rekening via Novalnet worden persoonsgegevens overgedragen aan incassodienstverlener Novalnet en daar verwerkt. De gegevensverwerking dient het doel van het aanbieden van de betalingsmethode factuuraankoop en de noodzakelijke kredietbeoordeling. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 letter f DSGVO van ons overheersende legitieme belang in een aanbod van verschillende betaalmethoden en het legitieme belang bij bescherming tegen niet-betaling. U hebt het recht om te allen tijde om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 par. 1 letter f DSGVO door ons hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract met de door u gevraagde betalingsmethode. Het niet verstrekken van de gegevens betekent dat het contract niet kan worden gesloten met de door u gekozen betalingsmethode.hosen.


Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks tekens waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u worden geïnformeerd voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze wilt accepteren, evenals het opslaan van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. We willen u er echter op wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Onder de volgende links vindt u hoe u de cookies van de belangrijkste browsers kunt beheren, inclusief het deactiveren ervan:):
Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416hldede
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser ook na een paginawissel te herkennen en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een verandering van pagina.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken is gebaseerd op 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f DSGVO vanuit ons overheersende legitieme belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijk en effectief ontwerp van ons aanbod te garanderen..
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.


Analyse van het volgen van advertenties

Gebruik van Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google". Voor zover u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens en voor het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.aws.
De gegevensverwerking is bedoeld om deze website en zijn bezoekers te analyseren en voor marketing- en reclamedoeleinden. Hiertoe zal Google de informatie die namens de exploitant van deze website is verkregen, gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om de website-exploitant verdere diensten te verlenen in verband met website- en internetgebruik. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, verwijzende URL website van waaruit u onze website bezocht, locatie gegevens, aankoopactiviteiten. het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.e.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webgeheugen in de browser en het tellen van pixels, die een analyse van het gebruik van de website door jou mogelijk maken. De aldus gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres eerder door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken is gebaseerd op 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f DSGVO vanuit ons overheersende legitieme belang in het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie..
U kunt het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website, inclusief uw IP-adres voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptouthldel=de
Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden voor alle systemen en apparaten die in gebruik zijn om volledig effectief te zijn. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden de verzoeken opnieuw naar Google gestuurd. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics uitschakelen.
Ga voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming naar https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/ en https: //policies.google.com/technologies/cookieshlde.e.


Gebruik van de Facebook-pixel
Op onze website gebruiken we de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; "Facebook". Het doel van de applicatie is om websitebezoekers te bereiken met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor werd de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om bij een bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen. Dit vertelt de Facebook-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, ziet u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS.A.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken is gebaseerd op 15 lid 3 zin 1 TMG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO vanwege ons overwegend legitieme belang om paginabezoekers te richten op interessegerelateerde advertenties. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie..
Hier kunt u de remarketingfunctie "Custom Audiences" deactiveren. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over uw rechten in dit verband en over manieren om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.


Gebruik van de remarketing- of "Gelijkaardige doelgroep" -functie van Google Inc.
We gebruiken de remarketing- of "gerelateerde doelgroep" -functie van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google" op onze website. Als u gewoonlijk in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland woont, is Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland de gegevensbeheerder. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens en voor het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.aws.
Het doel van de applicatie is om bezoekersgedrag en interesses te analyseren. Google gebruikt cookies om de analyse van het websitegebruik uit te voeren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website vast te leggen, evenals anonieme gegevens over het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u een andere website in het Google Display-netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder geopende product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken is gebaseerd op 15 lid 3 zin 1 TMG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO uit ons overwegend legitieme belang om bezoekers van de site te richten op interessegerelateerde advertenties. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie..
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar aanwezige plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996hldede
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door naar de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar verstrekte opt-out-informatie te volgen.
Ga voor meer informatie over Google Remarketing en het bijbehorende privacybeleid naar: https://www.google.com/privacy/ads/


Plug-ins en andere


Met behulp van de Google Tag Manager
We gebruiken de Google Tag Manager van Google LLC op onze website. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google". Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland de gegevensbeheerder. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens en voor het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.aws.
Deze applicatie wordt gebruikt om JavaScript-tags en HTML-tags te beheren, die worden gebruikt om met name tracking- en analysehulpmiddelen te implementeren. De gegevensverwerking is bedoeld om onze website op uw behoeften af te stemmen en te optimaliseren.
De Google Tag Manager slaat zelf geen cookies op en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Het maakt het echter mogelijk om meer tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Klik hier voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming.

Gebruik van Google reCAPTCHA
We gebruiken op onze website de service reCAPTCHA van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google".).
Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland de gegevensbeheerder. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens en voor het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het doel van de zoekopdracht is om onderscheid te maken tussen invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de service reCAPTCHA, naar Google verzonden. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en kunnen ook naar de VS worden overgebracht..
De verwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f DSGVO uit het legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van art. 6 par. 1 letter f DSGVO.
Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid naar: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.


Gebruik van GoogleMaps
We gebruiken op onze website de functie voor het insluiten van GoogleMaps-kaarten van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google".).
Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland de gegevensbeheerder. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens en voor het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.s.
De functie maakt de visuele presentatie van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van bezoekers van de website bij het oproepen van de pagina's waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd.
Uw gegevens kunnen ook worden overgedragen naar de VS.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken is gebaseerd op 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f DSGVO vanwege ons overwegend legitieme belang in het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie..
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar heeft u ook de mogelijkheid om uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum te wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.

Gebruik van YouTube
We gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video's op onze website die wordt aangeboden door Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube", een bedrijf dat is aangesloten bij Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google".e").
De functie geeft video's weer die op YouTube zijn opgeslagen in een iFrame op de website. De optie "Geavanceerde privacymodus" is geactiveerd. Hierdoor slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie erover naar YouTube gestuurd en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken is gebaseerd op 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f DSGVO vanuit ons overheersende legitieme belang in het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie..
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy.


Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van de wettelijke, in het bijzonder fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens verwijderd nadat de periode is verstreken, tenzij u toestemming hebt gegeven. voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokken persoon
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u recht op de volgende rechten in overeenstemming met art. 15 tot 20 DSGVO: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdracht.
Bovendien, volgens art. 21 par. 1 DSGVO heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van art. 6 par. 1 f DSGVO en voor verwerking met het oog op directe reclame.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met art. 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Recht op bezwaar
Als de hier vermelde verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 Par. 1 letter f DSGVO, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerkingsactiviteiten om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, met effect voor de toekomst.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. .

Als persoonlijke gegevens worden verwerkt voor doeleinden van directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra u dat heeft gedaan, stoppen wij met het verwerken van de betreffende gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Laatste update: 20.07.2020